Hamnföreningen kallar till årsmöte

Publicerat i Osorterat | Lämna en kommentar

Lörans kapell – ett nybygge från 1787

Det troliga är att Lörans kapell ursprungligen uppfördes strax efter det att fiskevattnen vid Lörudden och Brämön hade donerats till Sundsvalls stad 1624 genom kungliga privilegier. Men om det finns någonting kvar från den tiden i den byggnad som finns idag är en fråga som först nu har kunnat besvaras. 

Det har varit känt att kapellet renoverats och byggts om vid flera tillfällen och mycket har tytt på ett en total ombyggnad skedde med början 1787, men detta har inte kunnat bevisas förrän nu när stockarna som kapellet är byggt av har kunnat åldersbestämmas.

Under ledning av Daniel Olsson på Länsmuseet Gävleborg gjordes i höstas provborrningar på stockarna i kapellet. Proven sändes sedan iväg för dendrokronologisk analys vid Lunds universitet där man har kunnat fastställa byggnadsvirkets ålder.

Analyserna visar att stockarna – de flesta av tall – avverkades vintrarna 1784-1785 och 1786-1787 och att stockarna från de två avverkningssäsongerna ligger varvade med varandra. Slutsatsen som dras av detta är att den nuvarande kapellbyggnaden började uppföras 1787, vilket även efterlämnade handlingar vittnar om.

Analysen visar också att virket kanske inte är hugget i närområdet trots att det var fiskarnas skyldighet att skaffa två stockar vardera till bygget. Proverna liknar nämligen ett referensmaterial som universitetet har från Dalarna som är giltigt också för delar av Härjedalen och Hälsingland.

Daniel Olsson ska nu tillsammans med en kollega skriva en bok om fiskarkapellen i Västernorrland och då får vi veta mer om såväl Lörans som Brämöns kapell.  Boken skrivs på uppdrag av Härnösands stift.

Publicerat i Osorterat | Lämna en kommentar

Kallelse till Hamnstädning 2019

Publicerat i Osorterat | Lämna en kommentar

Båtsäsongen igång, Y-bommarna i vattnet

Årets bästa dag för båtägarna. Nu äntligen börjar säsongen och friheten på sjön.

Många hade samlats för att ,med gemensamma krafter lägga Y-bommarna på plats i Lörans hamn. Här följer lite bilder från dagen.

Arbetet går fort nu när alla har vanan inne.

Nytt rekord i år 26 minuter för att få bommarna på plats.

Bra jobbat!!

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Osorterat | Lämna en kommentar

Stor satsning på fiskemuseet på Löran – bidrag beviljat på över 800 000 kronor

Lörans Hamnförening har beviljats bidrag med upp till 846 000 kronor för att färdigställa och utveckla fiskemuseet på Lörudden. Pengarna kommer från Landsbygdsprogrammet och Leader Mittland Plus och består till 50 procent av EU-medel. Läs mer om satsningen i pressreleasen från styrelsen.

Publicerat i Fiskemuséet | Etiketter | Lämna en kommentar

Inbjudan till Valborgsfirande på Lörudden

Publicerat i Osorterat | Lämna en kommentar

Informationsmaterial från möte på Löran 2018-07-06

Hej

Här får ni tillgång till det informationsmaterial som visades under mötet “Ringar på vattnet” och miljökontoret i lördags den 6 juli

Först Miljökontorets PPM fil  Miljökontoret

Sedan Stadsbyggnadskontorets info om MKB Presentation möte Lörudden 180706 stadsbyggnad

Och sedan Maria Åslins redovisning av läget i projektet “Ringar på vattnet” Ringar på vattnet 2018 lörudden Info.pdf

Roland

Publicerat i Osorterat | Lämna en kommentar

information om kajen på Sanna

Här kommer information från Ulf om läget och utvecklingen om kajen på Sanna

För kännedom bifogas 4 filer med vår “uppvaktning” och övrig kommunikation till/med Generaldirektören i SFV om att SFV som huvudman och ägare/förvaltare av kajen på Sanna , där vi vill att SFV skall projektera en ny kaj, nu när SFV har för avsikt att riva den befintliga kajen.

Detta också med tanke på att Brämön är tänkt att ingå som ett besöksmål inom projekten.

Vi har nu i dagarna fått svar, som i sig inte är så muntert, där man beskriver att SFV inte har för avsikt i nuläget att projektera eller återställa någon kaj på Sanna.

SFV  har en avlysnings och avspärrnings-ansökan angående kajen inlämnad hos/till  Länsstyrelsen sedan april, men ännu har vi inte fått något besked om att kajen kommer att avlysas enligt ansökan.

Om det sker enligt ansökan blir kajen i princip totalt omöjlig att beträda eller att nå eller angöra från sjösidorna med båt, och besökare till Sanna  anmodas av SFV att använda stranden som “landstigningsplats”.

I avspärrningsansökan anges att SFV vill sätta upp ett landstängsel vid landfästet för att omöjliggöra beträdande även från land.

Dessa filer i nummerordning 1-4 visar i en enkel sammanfattning det läge vad gäller kajen på Sanna idag den 6 juli.

Denna information kan spridas fritt inom föreningarna.

Bilaga 1 Ansökan om tillstånd för att avlysa vatten

Bilaga 2 Brev till Generaldirektören för statens fastighetsverk

Bilaga 3 Följebrev Förslag på kajutformning på Sanna Brämön

Bilaga 4 SFV svar 20180628

Publicerat i Osorterat | Lämna en kommentar

Information “Ringar på vattnet”

Publicerat i Osorterat | Lämna en kommentar

Inbjudan till midsommarfirande

Publicerat i Osorterat | Lämna en kommentar